TEST KONCENTRACIJE

Test pažnje ili koncentracije (TK-SBM), koji možete ovde raditi, konstruisao je dr Slavko Milojković, psiholog sa višegodišnjem iskustvom u proučavanju fenomena pažnje, psihičkog umora i motivacije.
Instrument je proveravan na preko 1250 ispitanika u Srbiji, posle čega su utvrdjene karakteristične vrednosti, odnosno kategorije budnosti. Ovim testom možete u svakom trenutku da izmerite intenzitet svoje pažnje ili koncentracije i da znate u kojoj meri ste sposobni za obavljanje planiranih ili započetih aktivnosti.

DEFINICIJA PAŽNJE (KONCENTRACIJE)

Pod pažnjom se podrazumevaju različiti izrazi, kao što su selektivna pažnja, mentalna koncentracija, budnost i aktivacija. Medjutim, svi se slažu da je pažnja mentalna usmerenost i usredsredjenost na odredjene predmete i dogadjaje. Usmerenost predstavlja prelaženje sa predmeta na predmet, a usredsredjenost se u običnom govoru naziva koncentracija, pa otuda se, kao što smo već napomenuli, o pažnji govori i kao o mentalnoj koncentraciji. Prema tome, pažnja je osnovna psihička funkcija koja pomaže procesiranje informacija, odnosno vrši odabir informacija i usmerava ciljno ponašanje.

Kontinuirana pažnja, odnosno koncentracija ili budnost, koju ovaj instrument meri, definiše se kao stanje pripravnosti da se otkriju i daju odgovori na izvesne male promene koje se javljaju retko i u nepravilnim vremenskim intervalima u okolini. Pri otkrivanju ovih signala ili promena, značajnu ulogu ima i vizuelna pažnja kao jedna od formi pažnje. Vizuelna pažnja priprema i potpomaže nalaženje predmeta i dogadjaja u vidnom polju i otkrivanje i prepoznavanje najvažnijih karakteristika predmeta u prostoru.

Instrument za testiranje pažnje je projektovan u vidu web aplikacije koju možete koristiti uvek i svuda, na svim pametnim uredjajima, dovoljno je samo da imate pristup internetu. Izaberite okruženje i uredjaj na kome ćete se sami, na vrlo jednostavan način, testirati i utvrditi intenzitet svoje pažnje - koncentracije.


Aplikacija za testiranje koncentracije

Brzo i jednostavno, portabilno i efikasno rešenje za testiranje koncentracije - pažnje na samo jedan klik od Vas!

Jednostavno za korišćenje

Ova aplikacija (psihološki instrument) je maksimalno prilagodjena za upotrebu medju ispitanicima i ne zahteva napredno informatičko znanje za upotrebu računara, tableta ili mobilnih telefona

60 sekundi za testiranje

Test traje samo 60 sekundi, ne oduzima puno Vašeg vremena, a rezultat testiranja, postignut uspeh i objašnjenje su odmah, po isteku tog vremena, dostupni za analizu

Ispitan i precizan instrument

Ovaj psihološki instrument je proveravan na preko 1250 ispitanika u Srbiji. Autor je psiholog sa višegodišnjim iskustvom u proučavanju fenomena pažnje, psihičkog umora i motivacije, doktor Slavko Milojković

Dostupno uvek i svuda

Aplikacija ne zahteva nikakvu instalaciju i podešavanje, možete je koristiti na računarima, tabletima i pametnim telefonima. Dovoljno je samo da pristupite internetu i u browseru ukucate www.testkoncentracije.rs

Provereni instrument za testiranje pažnje - koncentracije

Preko 1250 ispitanika u Srbiji učestvovalo je u usavršavanju ovog modernog psihološkog alata

Dugogodišnje usavršavanje

Doktor Slavko Milojković, psiholog sa višegodišnjim iskustvom u proučavanju fenomena pažnje, psihičkog umora i motivacije, koji je i autor ove aplikacije/instrumenta, uložio je dugogodišnji trud i napor kako bi usavršio instrument i sa svojim kolegama i saradnicima prilagodio ga za upotrebu ispitanicima svih starosnih i profesionalnih struktura, pa i deci. Instrument je testiran u nekoliko škola, pretškolskih i visokoobrazovnih ustanova u Srbiji, kao i medju radnicima različitih profesija i profila kao što su vozači, profesori, ali i donosioci odluka, menadžeri, direktori i doktori.

Elektronska transformacija

U početku je postojala samo "papirna" verzija testa, medjutim, napredovanjem i sve većom prisutnošću pametnih uredjaja u svakoj sferi života, došlo se na ideju kreiranja aplikacije koja će biti dostupna na svakom uredjaju koji ima pristup internetu. Pa je tako nastala i razvila se ova praktična i jednostavna aplikacija koju možete koristiti na računaru, tabletu, mobilnom telefonu, praktično na svakom uredjaju koji ima pristup internetu, dovoljno je samo da na svom omiljenom uredjaju posetite www.testkoncentracije.rs i sledite jednostavna uputstva.


Koncentracija i pažnja važne su u svim sferama života

Ponuda za kompanije i javne institucije

Aplikaciju možete koristiti u svakom trenutku, kupovinom jednog kôda za pojedinačne potrebe i samostalno testiranje, dok za testiranje većeg broja ispitanika postoje paketi u zavisnosti od broja testova. Takodje, prepoznali smo i potrebu poslodavaca i nadredjenih da kod svojih zaposlenih testiraju pažnju/koncentraciju kada je to potrebno, pa smo, da bi zadovoljili takve zahteve, kreirali posebne pakete za testiranje radnika.
Poslodavac može da izabere paket koji mu po broju dostupnih testova odgovara, podeli pristupne kôdove svojim zaposlenima (ispitanicima) i prati njihov postignut uspeh.
Administrator upravlja kôdovima i u svakom trenutku, na klik, ima uvid u to koji je ispitanik kakav uspeh postigao, kada je obavio testiranje i koliko još dostupnih kôdova za testiranje je ostalo na raspolaganju.
Svi paketi imaju po jedan administratorski nalog namenjen za administratore koji upravljaju kôdovima i imaju uvid u postignut uspeh ispitanika i statistiku.
Za obrazovne institucije pripremili smo pakete sa specijalnim cenama, a za lojalne korisnike i kupovinu dodatnih kôdova obezbedili smo količinske popuste.
Klijenti/institucije koje imaju veliki broj ispitanika, mogu da ubrzaju pristup testiranju ako izaberu opciju MASOVNO TESTIRANJE.

PKT#10

Sadrži 10 pristupnih kôdova za do 10 testiranja. Pogodno za lični razvoj i svakodnevno testiranje

550 dinKupi odmah
PKT#30

Sadrži 30 pristupnih kôdova za do 30 testiranja. Pogodno za testiranje manjeg broja ljudi

1650 dinKupi odmah
PKT#50

Sadrži 50 pristupnih kôdova za do 50 testiranja. Pogodno za mala preduzeća/institucije

2500 dinKupi odmah
PKT#100

Sadrži 100 pristupnih kôdova za do 100 testova. Pogodno za kompanije sa većim brojem ljudi

5000 dinKupi odmah
PKT#EDU

Posebni paketi za obrazovne institucije (škole i fakultete) sa specijalnim pogodnostima i cenama

PKT#GIFT

Poklon vaučeri (Loyalty program) za odredjeni broj pristupnih kôdova vernim korisnicima

Kako se testirati?

Procedura je vrlo jednostavna, testiranje traje 60 sekundi i rezultati su odmah dostupni

UPUTSTVO ZA RAD

Na ekranu Vašeg telefona ili računara pojaviće se u redovima kružići, istih veličina, sa dodatim crticama u različitim pravcima. Vaš zadatak je da prstom dodirnete u svakom redu na što više kružića sa vertikalnom crtom nadole. Ostale kružiće nemojte uzimati u obzir. Počnite sa radom od prvog reda i to s leva na desno i tako nastavite sa sledećim redovima. Za validne rezultate treba koristiti uredjaje sa ekranom osetljivim na dodir.
Prvo treba da radite kratku vežbu (probni test) na kojoj ćete, takodje, dodirivati na kružiće sa vertikalnom crtom nadole na opisani način. Ova vežba traje 30 sekundi i služi da biste se pripremili za rešavanje testa koji se, posle vežbe, automatski startuje nakon 5 sekundi.
Za razliku od vežbe (probnog testa) koja traje 30 sekundi i nema objašnjenja dobijenih rezultata već samo služi za upoznavanje sa testom, kompletan test traje tačno 60 sekundi i posle isteka tog vremena će automatski nestati sa ekrana a pojaviće se Vaš rezultat sa objašnjenjem čime je testiranje završeno.
Kada se na ekranu pojavi test, počnite odmah sa radom. Radite brzo i tačno.

Odredite vreme i mesto

Kada je to neophodno ili kada Vam odgovara, izdvojite vreme za tesitranje

Započnite testiranje

Uvek imate na raspolaganju probnu vežbu od 30 sekundi da za pripremu

Razmotrite rezultat

Na osnovu postignutog rezultata dobićete adekvatne savete psihologa

Postupite po savetu

Preporuka je da poslušate savet na osnovu dobijenog rezultata testiranja

Testirajte svoju koncentraciju!

Da biste pristupili aplikaciji za testiranje koncentracije/pažnje treba Vam pristupni kôd. Pristupni kôd za sada možete dobiti jedino od autora na Vašu mail adresu, a u planu je i implementacija drugih servisa za kupovinu kôdova kao što su plaćanje putem SMS-a, PayPal-a i kreditnim karticama. Kôdove uvek možete kupiti putem opšte uplatnice.

Ukoliko imate pristupni kôd, upišite ga u polje ispod i aktivirajte test!

Kada pristupite rešavanju testa, na raspolaganju Vam je i vežba (probni test) koji je vrlo sličan pravom testu, kao i detaljno uputstvo kako da se testirate a na kraju testa dobićete rezultat testiranja sa objašnjenjem psihologa.

Ovaj test koncentracije je pouzdan i testiran psihološki instrument, ne predstavlja nekakvu igru ili tome slično, već služi navedenoj svrsi, pa se od Vas očekuje da ozbiljno pristupite testiranju, radite brzo i tačno, a da bi rezultati bili validni, test je neophodno raditi prstom, znači na uredjaju sa ekranom osetljivim na dodir.

Online testiranje koncentracije

Iskustva korisnika

Povratna informacija od strane korisnika i ispitanika nam je veoma važna za dalje usavršavanje aplikacije

Test pažnje koristim povremeno kada osetim umor, obzirom na to da sam profesionalni vozač, a u saobraćaju su sekunde presudne, potrebno mi je da znam na kom nivou je moja pažnja u datom trenutku i napravim pauzu kada je to potrebno. Ova aplikacija mi zaista pomaže!

Test koncentracije za profesionalne vozače Tomislav P. Profesionalni vozač

Posao hirurga je vrlo odgovoran i zahteva maksimalnu koncentraciju i pažnju naročito tokom obavljanja operacija. Ovaj test koristim zato što mi daje dodatne informacije o mom trenutnom nivou pažnje, a savete koje dobijem skoro uvek primenim i poslušam. Preporučujem kolegama da probaju!

Test koncentracije za doktore Emil A. Kardiovaskularni hirurg

Ja ovaj test koristim kao igru koja mi pomaže da znam kada da prestanem da učim ili da nastavim sa učenjem. Sedmi sam razred i imam dosta gradiva koje moram da naučim, pa svoje pauze planiram na osnovu ovog testa. Ako mi savetuje da prestanem sa učenjem, ja napravim pauzu.

Testiranje koncentracije kod djaka osnovne skole Slobodan Ž. Učenik 7. razreda

Bavim se profesionalno sportom, postigla sam zavidne rezultate i znam koliko je pažnja i koncentracija važna za svaku sledeću borbu i takmičenje, pa zbog toga često želim da proverim svoju koncentraciju i ova jednostavna aplikacija mi to omogućava za samo 60 sekundi. Probajte!

Testiranje koncentracije kod djaka osnovne skole Tijana Nj. Profesionalni sportista

Prilikom donošenja važnih poslovnih odluka neophodna je pažnja na visokom nivou, u takvim situacijama, kada sumnjam u sebe, koristim ovu aplikaciju kako bi mi pomogla da odaberem u kom trenutku sam dovoljno sposobna za najbolje odlučivanje. Preporučila bih je rado svima!

Testiranje koncentracije kod menadžera pri odlučivanju Marija E. Menadžer prodaje

Šta je pažnja (koncentracija)?

Pažnja je osnovna funkcija koja je od velikog značaja za psihofizički razvoj čoveka kao i za njegovo svrsishodno ponašanje i radnu uspešnost.

Zato je potrebno da povremeno proverimo intenzitet naše pažnje (koncentracije) kako bismo znali u kojoj meri smo u tom trenutku sposobni da primamo i obradjujemo informacije.

Pozovi prijatelja i osvoji besplatan kôd

Pozovi prijatelja putem email adrese i ukoliko se pozvani prijatelj odluči da kupi neki od navedenih paketa, ti ćeš kao zahvalnicu na mail dobiti besplatan pristupni kôd! Što više prijatelja pozoveš, veća je šansa da dobiješ kôdove.